Program – 26. januar 2024

Detaljert program

Du finner en kort beskrivelse av øktene under.

Du kan velge økter ut fra interesser og/eller relevans for trinn du underviser på. Vi har indikert hvilket trinn økten er rettet mest mot: (S) = småtrinnet (M) = mellomtrinnet (U) = ungdomstrinnet

Skaperøkt 1
08.45-10.15
Skaperøkt 2
10.30-12.00
Skaperøkt 3
13.00-14.30
ScratchJr (S)Lag nyhetssending (MU)Lag nyhetssending (MU)
Animasjon (SMU)Animasjon (SMU)Mikrokunst (SM)
Dataspill i norskfaget (MU)Dataspill i norskfaget (MU)Spill i Scratch (MU)
Vinylkutting (MU)Vinylkutting (MU)Roboter for de minste (S)
Programmering og musikk (MU)Programmering og musikk (S)Programmering og musikk (S)
CSUnplugged/Analog programmering (S)
Sy(kt) gøy! (MU)3D og utvidet virkelighet med Ludenso (MU)3D og utvidet virkelighet med Ludenso (MU)
Skyggebyen (S)Micro:bit (MU)Micro:bit (MU)
Spike essential robot (S)Spike essential robot (S)Eksperimenter for småtrinn (S)
Spike prime robot nivå 1 (MU)Spike prime robot nivå 2 (MU)First Lego League i skolen (MU)
AI-kunst (MU)Sense.Steam (MU)AI-kunst (MU)
Tegnemaskin med micro:bit (MU)Scoop ball med micro:bit (MU)Tegnemaskin med micro:bit (MU)

Tidsplan

08.00                  VilVite åpner
08.15-08.30        Velkomst og kaffe!
08.30-08.40        Åpning
08.45-10.15        Skaperøkt 1
10.30-12.00        Skaperøkt 2
12.00-13.00        Lunsj + Utstillertorg
13.00-14.30        Skaperøkt 3

ScratchJr (S)

I denne økten får du utforske ScratchJr blant annet med å lage og følger regler og trinnvise instruksjoner. Vi ser også hvordan elevene kan lage algoritmer og uttrykke de ved bruk av variabler, vilkår og løkker. Siste del av økten vil være å prøve ut et undervisningsopplegg knyttet til trinnet man underviser på. 

Ta gjerne med iPad (vi har også til låns).

Animasjon (SMU)

I denne skaperøkten vil du få lekende og praktisk innføring i hvordan du kan bruke Stop motion Studio- appen til å lage en enkel animasjonsfilm. Dette er en fin økt å ta i forlengelsen av økten «Skyggebyen», men det er ikke et krav. 

Ta gjerne med nettbrett der appen er installert (ikke et krav)

Dataspill i norskfaget (MU)

(aka Dataspill og litterær kompetanse)

Kan vi snakke om dataspill som litteratur, og hvilke litterære kvaliteter har i så fall slike spill? I denne workshopen setter vi fokus på litterære spillopplevelser og utforsker i teori og praksis hvordan dataspill kan fremme både leselyst og litterær sensibilitet og kompetanse hos elevene. 

Ta med egen pc / mac!

Vinylkutting (MU)

Med en vinylkutter kan du skjære ut former og tekst i vinyl som overføres til tekstil. På denne økten jobber vi med digitalt design, som resulterer i et fysisk produkt gjennom vinylkutting. Vi viser deg hvordan programvaren og kuttemaskinen fungerer, og det blir tid til å prøve selv.  

Ta med egen pc / mac og noe å dekorere på (for eksempel et nett, en t-skjorte eller lignende (frivillig).  

Programmering og musikk (MU)

Fokuset i denne skaperøkten er å utforske og leke med forskjellige ulisensierte musikkprogram. Det å styrke musikk- og skaperglede hos elevene kommer til å være sentralt. Økten inneholder samtale og refleksjon rundt hva digital musikkundervisning innebærer og hva programmering i musikkundervisningen er, i tillegg til tips om hvordan man kan bruke det inn mot både barneskolen. 

Ta med egen pc / mac / nettbrett + hodetelefoner

  

Sy(kt) gøy! (MU)

Ifølge SIFO kaster hver nordmann ca. 23 kilo klær hvert år, og til sammen utgjør tekstilbransjen nærmere 10% av verdens klimagassutslipp. På skaperøkten syr vi PC/Ipad-mappe og pannebånd av gjenbrukstekstiler, og bruker teknikker som også kan brukes i reparasjon av klær. Det er gøy å sy i et bærekraftperspektiv når resultatet blir profesjonelt. Oppskriftene kan du ta med deg ut i klasserommet.   

Ta med (frivillig): en knapp, gjenbrukstekstil uten stretch (feks. skjorte, gardin) og med stretch (feks. ulltrøye, fleeceteppe, t-skjorte). 

Skyggebyen (S)

Opplev magien med lys og skygger når klassen lager en by i fellesskap. Bygg skal tegnes og utformes, og elevene får leke med materialenes ulike egenskaper når de vekker byen til live med lys. Hensikten er å gi elevene erfaring med en strukturert designprosess og å utforske fenomenet lys og skygge og egenskapene til ulike materialer. 

Spike essential robot (S)

Har du vært høyt i luften i et Pariserhjul før? Nå får du muligheten til å bygge et selv!  

Spike Essential er utviklet for barneskolen, og er lillebror til SPIKE Prime. Med hjelp av Spike Essential viser vi enkelt hvordan de yngste elevene kan møte programmering for første gang i skolen. På denne stasjonen vil du bli utfordret på å bygge et Pariserhjul med LEGO, som skal snurre, stoppe, lyse og ikke minst spille av trivelig tivolimusikk. Etter hvert i økten skal Pariserhjulet gjøres om til andre LEGO-mesterverk som du selv bestemmer og programmerer. Her får du jobbet og lært om de viktige basisferdighetene som trengs for å programmere, som for eksempel algoritmer og løkker.   

Lag nyhetssending (MU)

Her skal vi gjennom tverrfaglighet og samarbeid lage en nyhetssending(Supernytt). Gjennom et slikt opplegg får elevene vekket sin kreative side samt øve på samarbeid, skriving av manus, muntlige ferdigheter og redigering/klipping av film. Elevene får engasjert seg i små saker som skjer den aktuelle uken og kan vise frem ulike ting i skolemiljøet.  

Ta med iPad hvis du har.

CSUnplugged (S)

Analog programmering. Algoritmisk tenkning er en ferdighet for det 21. århundret, og er viktig for alle å lære. Det er nødvendig for å forstå hvordan den digitale verden fungerer. Men hva menes med algoritmisk tenkning?
Vi ønsker å gi deg en praktisk hjelp til dette og viser hvordan du kan undervise om programmering UTEN å bruke datamaskin. I økten får du en håndgripelig tilnærming med hands-on aktiviteter.

Vi skal for eksempel prøve denne øvelsen https://youtu.be/M-z5pDjqtZk?si=eaIHjzEEvWcljmA4

3D og utvidet virkelighet med Ludenso (MU)

Bli med på en skaperøkt med Ludenso og oppdag hvordan du kan berike din undervisning med 3D-modeller og Utvidet Virkelighet! Lær å designe engasjerende læringsopplegg med quizer som fenger elever på en helt ny måte. 

Micro:bit (MU)

Vi oppfattar mykje rundt oss gjennom sansane våre og så kan vi reagera på dette ved å til dømes slå på lyset når det vert for mørkt. Kan vi få ein dings til å gjera dette? I dette seminaret ser vi på korleis sensorane i og kopla til micro:bit kan hjelpa elevane med å utforska naturen rundt oss, både inne og ute, og gje elevane høve til å digitalt sansa, styra og ikkje minst forstå og arbeida vidare med ulike variablar.   

Ta med egen pc / mac!

AI-kunst (MU)

Dette er et kombinert foredrag/verksted hvor du både vil få en introduksjon til det å fremstille AI-bilder og lære å gjøre det selv på utvalgte AI-bildegeneratorer. Det vil også være tips til å skrive gode prompts (ledetekst/søkeord), litt om etikk, samt AI-bilders mulige videre bruk på et skaperverksted. 

Ta med egen pc / mac! 

Tegnemaskin med micro:bit (MU)

I denne økten bygger og programmerer du en Wheel:bit til å bli en tegnemaskin. Deltagere må ta med egen pc/mac og får selvsagt ta med egne kunstverk med hjem. Økten er en kombinasjon mellom bygging og programmering med mest fokus på byggingen og de kreative sidene ved denne. Du får i tillegg teste Bubble:bit (den såpebobleblåsende roboten), Hover:bit (svevebilen) og noen av våre droner. 

Ta med egen pc / mac! 

Spike prime robot nivå 1 (MU)

LEGO SPIKE Prime gir fantastiske muligheter til å øve og utvikle kreativitet, samarbeid og programmeringsferdigheter. Du får bli godt kjent med roboten og hva den kan og ikke kan få til, og vi forklarer grunnprinsipper i programmering som algoritmer og vilkår med hverdagslige eksempler.  
Vi går gjennom:  
– Hvordan LEGO-programmering passer inn i LK20  
– Introduksjon til robotens programmeringsverktøy   
– Utforsking av robotens sensorer og maskinvare  
– Hvordan introdusere utstyret for førstegangsbrukere i klasserommet  
– Gode råd til vedlikehold og feilsøking    
– Tips til videre utforsking

Ta gjerne med egen pc / mac / nettbrett.

Spike prime robot nivå 2 (MU)

I denne økten går vi mer i dybden og demonstrerer eksempler på hvordan sensorer og kode kombineres for mer avanserte roboter, og jobber oss gjennom et utvalg oppdrag fra fjorårets FIRST LEGO League-konkurransebord.  
Denne økten bygger videre på det vi gikk gjennom i nivå 1, men det er fullt mulig å hoppe rett på nivå 2 om man har litt erfaring med blokkprogrammering fra før (Scratch, micro:bit, LEGO)   
Vi går gjennom:  

– Dypdykk i programmeringsverktøyet og blokkprogrammeringen, herunder grundig presentasjon av ALLE robotens sensorer og utstyr.  
-Hvordan planlegge programmeringen: Flytskjema, pseudokode og gode vaner  
-Bygging og testing av egne roboter  

 Ta gjerne med egen pc / mac / nettbrett.

Sense.Steam (MU)

Bli med å løse et kreativt STEAM-oppdrag (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) sammen med andre. For å løse utfordringen bruker vi sansene våre i samspill med tid, sted og rom.  Aktiviteten er ment til å stimulere nytenking som er nødvendig for å løse utfordringer verden står i nå og i fremtiden. Aktiviteten blir arrangert av SENSEprosjektet som er et stort EU-finansiert prosjekt (http://sense-steam.eu), ledet fra Høgskulen på Vestlandet (HVL). 

Schoop ball med micro:bit (MU)

I denne økten vil du bygge og programmere Wheel:bit som skal delta i Schoop ball truneringen. 

Schoop ball minner om fotball, men med et mål å samle opp pucker og slik samle flest poeng. 

Flotte premier til vinnerlaget. Økten er en kombinasjon mellom bygging og programmering med mest fokus på byggingen og de kreative sidene ved denne. Du får i tillegg teste Bubble:bit (den såpebobleblåsende roboten), Hover:bit (svevebilen) og noen av våre droner. 

Ta med egen pc / mac! 

Mikrokunst (SM)

Øystein Dypedal har i over ti år fotografert miniatyrer og skapt både morsomme og seriøse historier, fulle av fantasi og litt utenom det vanlige. Bildene har begeistret både barn og voksne. På skaperøkten vil du, sammen med Øystein, utforske miniatyrverden med lego og ting og tang fra hverdagslivet, og la fantasien slippe løs gjennom kameralinsen. Sammen reflekterer vi og deler ideer rundt hvordan man kan bruke dette i skolen.  

Ta med mobilkamera eller vanlig kamera!

Spill i Scratch (MU)

Elever kan bruke Scratch til å programmere sine egne interaktive fortellinger, animasjoner og spill. Samtidig lærer de å være kreative, tenke systematisk og samarbeide med andre  — viktige ferdigheter i dagens samfunn. I skolen brukes Scratch i mange forskjellige fag og på mange klassetrinn, fra barneskole til videregående. I denne workshopen får du grunnleggende innføring i hvordan du kan lage spill i Scratch ved bruk av variabler, vilkår og løkker. 

Ta med egen pc / mac!

Roboter for de minste (S)

I denne skaperøkten vil vi se på roboter som kan programmeres uten skjerm. Disse enkle robotene egner seg ypperlig for å skape en forståelse for de grunnleggende prinsippene i programmering. Her leker vi oss fram til å finne ut hvordan de fungerer. Etterpå jobber vi i små grupper for å sette fokus på didaktisk og pedagogisk bruk. Målet er å skape refleksjon rundt hvordan utstyret kan brukes i de forskjellige fagene. BeeBot og Kubo er ypperlige til å jobbe med dekomposisjon (Det å dele opp et problem i mindre deler). Kubo muliggjør en innføring i bruk av løkker. 

Eksperimenter for småtrinn (S)

I denne utforskningsøkten legger vi til rette for eksperimenter med fysikk og kjemi. Aktivitetene kan brukes fra 4-5 år og oppover, oppfordrer til undring og appellerer til de yngstes iboende nysgjerrighet. Hent frem din egen nysgjerrighet og bli med i en leken økt med raske raketter, svevende poteter og magisk kjøkkenkjemi.  

First Lego League i skolen (MU)

First Lego League er en prosjektbasert måte å jobbe på som engasjerer hele mangfoldet av elever til å samarbeide om å utforske og løse problemer. Dette blir en praktisk skaperøkt der du får anledning til å bli kjent med Lego Spike roboten gjennom at du blir presentert for ulike oppdrag som du skal løse i samarbeid med andre.