Informasjon

Hvordan komme til VilVite

VilVite åpner 08.00. på konferansedagen.

VilVite har parkering i nærheten om man kommer med bil – på denne lenken finner du mer informasjon om tilkomst av alle slag.

Utstyr

Ta med egen PC/MAC/nettbrett hvis du er på en skaperøkt der du skal bruke det.

Pris

Konferansen er gratis, men ved manglende oppmøte evt. om ikke avbestilling er gjort 2 uker før arrangementet, vil du bli fakturert med 500.

Registrering

Når du kommer til VilVite henter du navneskilt.

Bilder

Det blir tatt bilder på skaperøktene som både VilVite og NLA gjerne vil bruke på nett. Du kan reservere deg fra å bli tatt bilde av i påmeldingen.

Kaffe

Det blir servert kaffe under velkomsten, du kan kjøpe i kantinen til lunsjen. Ta med egen lunsj eller benytt deg av kantinen.